DEN PROTREPTISKE REDSKABSKASSE

Når du udøver protreptiske samtaler, kan du med fordel anvende de redskaber som ZTRONG har udviklet. Det kræver et kendskab til ZTRONGs protreptiske metodik, for at kunne bruge og benytte sig af disse redskaber. 

Forberedelse til den protreptiske samtale, når du skal lære protreptik eller er under uddannelsen til protreptiker.

Skemaer til forberedelse af den protreptiske samtale:

 - udfyldt skema, som er et tænkt eksempel du kan lære af

 - tomt skema, som du kan printe og udfylde, når du planlægger din protreptiske samtale

Her finde du andre nyttige redskaber til arbejde med protreptik:

Tjeklisten er et redskab til feedback og læring således at man kommer omkring teorielementerne i den protreptiske samtale.

Etymologisk oversigt giver dig et overblik over ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab med andre ord.

Undervisningsmateriale: Bøger og samtalekort til kurserne kan du købe online. Arbejdshæftet til protreptik købes gennem ZTRONG.

Podcastoversigt - Forfatteren, filosoffen og fremtidskvinden: Her finder du en samlet oversigt med links til de mange DR-udsendelser.

ARTIKELBASE

Når du begynder på protreptikeruddannelsen, bliver du præsenteret for en del litteratur. En del bøger indgår i pensum på uddannelsen, anden litteratur kan inspirere dig, give dig et udvidet kendskab samt en øget interesse for protreptik. 
Se oversigt over litteratur og nyttige links.

Her kan du læse artikler skrevet af Maibritt Isberg Andersen:

Kronik FORKANT: "Vil du lede dig selv må du først og fremmest lede sig selv" - 2014 

"ZTRONGs hemmelighed"  - 2014

"Gør dine værdier virkelige" - 2016