ZTRONG

Personlig udvikling – som menneske og leder,Uddan dig til den nye tids leder hos os!,Tror du på værdibaseret ledelse? Det gør vi,Først menneske – så leder

Vores mission er at udvikle ledere gennem filosofiske samtaler og uddannelse

Personlig udvikling – Er du på vej? Hvorhen?

Personlig udvikling med protreptik. Vi er altid på vej – det kan vi ikke ændre. Vi flytter os også, når vi ikke er bevidste om det. Din personlige dannelsesrejse er en rejse, du er på hele livet. Men ved du hvor du er på vej hen?

Og ved du, hvad dit næste skridt skal være?

Uanset om du tænker på din menneskelige udvikling eller din professionelle ledelsesudvikling, er det nogle gange svært at finde vej gennem livet, for hvad har du i virkeligheden brug for?

Jo bedre du kender dig selv, jo lettere er det for dig at finde svar på dit spørgsmål.

For det er kun ved at blive bevidst om dig selv, at du kan mærke, hvad der er det helt rigtige for dig. Det er kun, når du har lært dine skygger, dine mønstre, dine triggere og dine værdier at kende – når du har ladet dine masker falde – at du virkelig kender dig selv.

Det er dér, du for alvor har mulighed for at tage styringen over din egen personlige udvikling. Vil du udvikle dig som den gode leder, må du udvikle dig som menneske – dine professionelle kompetencer og din person hænger uløseligt sammen, for du bruger hele dig i dit virke som leder.

Rejsen er ikke let – men jeg tror på dig

Har du brug for en stærk støtte på din vej, er du velkommen hos ZTRONG. Vi bruger den filosofiske samtaleform protreptik som redskab til at hjælpe dig videre. Vi hjælper dig med at finde dine svar på livets store eksistentielle spørgsmål. Vores mål er, at du bliver mere bevidst om dig selv, så du kan blive den bedste udgave af DIG. Vi hjælper dig med personlig udvikling gennem protreptik.

Du vil opleve at blive både støttet, udfordret, spejlet, provokeret, anerkendt, næret og set.

Derudover giver vi dig filosofiske hands on-redskaber, du kan bruge i din hverdag som menneske og leder. Vi arbejder med filosofien og det filosofiske lederskab på en helt særlig håndgribelig og praksisnær måde, så du let kan bruge det, du lærer hos os, til at skabe en stor forandring i din praksis – og i dit liv.

Om ZTRONG Referencer

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG VIDERE?

Uanset om du gerne vil uddannes til protreptiker, om du allerede er uddannet, eller om du blot er nysgerrig efter at udvikle dit lederskab gennem filosofien, har vi den rigtige løsning til dig.

VIL DU VÆRE CERTIFICERET PROTREPTIKER?

Vil du lære at bestride den protreptiske samtaleform, så du kan bruge den aktivt i dit lederskab?

Læs mere

VIL DU UDVIKLE DIG ELLER DIT TEAM GENNEM FILOSOFISKE SAMTALER OG SUPERVISION?

Sidder du fast i de samme mønstre? Og er du klar til at bryde dem?

Læs mere

ER DU BLEVET NYSGERRIG?

Vil du lære mere om, hvad protreptikken og filosofien kan gøre for dit lederskab?

Læs mere

ER DU ALLEREDE PROTREPTIKER – OG VIL DU HAVE MERE?

Er du uddannet protreptiker? Eller søger du et stærkt ledernetværk?

Læs mere

VÆRDIBASERET LEDELSE

Bruger du dine værdier aktivt i din ledelse? Eller oplever du, at værdierne er nemme at tale om – men svære at udleve i dit virke som leder?

Værdibaseret ledelse kræver ikke bare, at du bruger dine værdier som pejlemærker i din hverdag som leder – det kræver også, at du altid husker din kerne, når du handler.
Værdierne skal udleves i praksis –  både hos dig og i din organisation.

Og det kan faktisk være lige så svært, som det lyder.

Du må se dybt i dig selv. Også når det ikke er rart. Kender du dine kerneværdier? Er du sikker? Eller er der måske nogle helt andre værdier gemt i sikkerhed bag en facade eller i en mørk skygge, hvor du ikke tør kigge?

Og hvilke værdier dominerer i virkeligheden dit lederskab?
Når du finder dine svar, bliver lederskabet lettere.

Tvivlen, når du skal træffe en vigtig beslutning, er væk. Nu kan du vælge med selvsikkerhed, fordi du har dine ægte værdier som rettesnor.

Knuden i maven, når du skal håndtere en konflikt, er forandret til en følelse af ro. Du ved, hvordan du skal møde menneskerne omkring dig – også når det er svært.

Du uddelegerer med stor tillid både opgaver og ansvar til dine medarbejdere – de mærker din tydelighed, og de mærker tilliden og vokser med opgaven.

Synes du, at værdibaseret ledelse er svært at gå til – og er du klar til at stå stærkere i dig selv, når hverdagen bliver udfordrende? Så kan vores protreptikeruddannelse give dig en helt unik mulighed for at kigge dybere i dig selv, så du kan finde dine værdier og lære at bruge dem aktivt i dit lederskab.

Læs mere om uddannelsen

HVEM ER FREMTIDENS LEDER?

Effektivitet, tempo og klare mål har været styrende begreber i transformativ ledelse i mange år. Men heldigvis begynder der at ske noget – den nye tids leder skal kunne noget andet.

Jeg vil gå så langt som til at sige, at ledelse med fokus på målstyring og effektivitet kan være skadelig for din organisation. Så glemmer vi let at stoppe op og stille de store spørgsmål. Vi skal ikke bare spørge hvordan og hvornår – vi skal også turde spørge til hvorfor.

Når vi styrer stærkt mod et mål, bliver vi let blinde på det, der foregår omkring os. Vi bliver blinde på mulighederne. Vi bliver blinde på nuet. På sansningen, på menneskeligheden og på de nye veje, der åbner sig omkring os, hvis vi tør stoppe op og opleve øjeblikket.

Som den nye tids leder er det godt at kende dine værdier. Du bliver ikke længere kun målt på effektivitet, måltal og kortsigtede resultater.

Nu – og i fremtiden – skal den gode leder skabe sammenhængskraft og fællesskab i organisationen.

Dit fokus skal være rettet mod at udfolde det menneskelige potentiale – medarbejderne skal have følelsen af at være værdifulde og en del af noget større. De skal trives og have mulighed for at udvikle sig, både fagligt og personligt. Og så skal du altid møde dine medarbejdere nysgerrigt, uden fordomme, lyttende med nærvær og tillid.

Når du bruger filosofien i dit lederskab, imødekommer du de udfordringer, du møder i hverdagen som den gode leder med eftertænksomhed, refleksion og visdom – og du vil opleve, at det bliver lettere for dig at skabe sammenhængskraft, fælles retning og fællesskab i organisationen.

Det kræver mere af dig som leder – men det giver dig også meget mere igen. Protreptikken kan hjælpe dig med at udføre det i praksis. Som protreptiker bliver det lettere at implementere filosofien i dit lederskab i praksis, og du bliver klædt godt på til at håndtere de mange dialoger i din hverdag.

DIALOGER I DIN HVERDAG SOM LEDER

Hvornår er ledelse sværest? Hvornår oplever du, at du tvivler på dig selv som leder?

For mange vil det være i nogle af dialogerne –  konflikterne eller den svære samtale.

Måske kommer du til at tvivle, fordi du ikke ved, hvordan du skal gribe situationen an. Måske tvivler du, fordi du ikke ved, om du gjorde det rigtige.
Og tvivlen, den er naturlig. Det er helt naturligt, at vi bliver usikre indimellem – men tager tvivlen en nagende form, hvor du har svært ved at slippe den igen, så skal du reagere.
For den tvivl kan du ikke holde til på den lange bane – og uanset hvor dygtig du er som leder, kan du ikke undgå konflikter.

Protreptikken kan give dig praktiske redskaber til at håndtere den type samtaler bedst muligt, så du står stærkt i dig selv, også når du bliver udfordret.

Og netop i dialogen er der store muligheder.

Det er dialogen, der er kernen i protreptikken, og det er her, den helt dybe personlige udvikling bliver sat i gang.
Det rum og den relation, vi skaber i den protreptiske samtale, giver dig mulighed for at se dig selv udefra – så du bevidst kan arbejde med dig selv.

I dialogen bliver dit selvbillede, dit verdensbillede og dine værdier udfordret – og den udvikling, det starter, stopper ikke, når samtalen er slut.

Når du bliver udfordret tilstrækkeligt til at skabe størst mulig udvikling, som du gør i protreptikken, er det sjældent, du går fra samtalen med en følelse af ro. Du vil opleve, at samtalen kan blive boende hos dig i dagene efter – og du vil opleve, at du stadig får ny indsigt, ny visdom og nye perspektiver, efter samtalen er afsluttet.

Og selvom du måske ikke føler ro umiddelbart efter samtalen, så giver protreptikken dig ro, når det virkelig betyder noget.

Ro i dig selv.
Ro i din hverdag som leder – også når det er svært.
Det er dét, protreptikken kan.