Hvorfor blive protreptiker?

Tør du også at være sårbar i dit lederskab?

Tør du være menneskelig og bruge dig selv? At møde dine medarbejdere med hele din personlighed?

Nogle gange er det sværere, end det lyder.

Men når du tør møde dine medmennesker med åbenhed og nysgerrighed, og når du tør være fejlbarlig, og du er bevidst om, at dine svar ikke er de eneste rigtige, sker der noget i din ledelse og hele din organisation.

Men det kræver, at du står stærkt i dig selv. Det kan protreptikken hjælpe dig med.

 

Bliv klogere på dig selv

Når du bliver protreptiker, vil du blive klogere på dig selv. Også på de sider, du måske helst vil skjule. Du vil lære dine skyggesider og triggere at kende, og du vil afsløre dit eget selvbedrag gennem samtaler, hvor du bliver både spejlet, udfordret og støttet. Når du har lært dig selv bedre at kende, får du lettere ved at ændre din adfærd og dine handlemønstre, både personligt og i dit lederskab.

Når du har accepteret hele din person og alle dine værdier, gør det pludselig ikke så ondt, hvis nogen stiller spørgsmål til din ledelse eller ikke er enig med dig. For du ved, at du træffer de valg, der er rigtige for dig. Protreptiske samtaler gør, at du står stærkt i dig selv og dine beslutninger træffes nu på et velfunderet grundlag, som er værdiforankret.

Protreptiker og leder – hvorfor?

Der opstår mange udfordrende situationer, når du er leder – og protreptikken kan hjælpe dig i de fleste.

Du vil opleve, at du bliver bedre til at håndtere konfliktsituationer og finde fælles løsninger, der er gode for alle parter. Du får større tillid til dine medarbejdere – og du kan med ro i maven give dem mere selvbestemmelse over deres egne arbejdsopgaver. Og du vil også opleve, at du ikke bare har lært dine værdier bedre at kende – men også, at du har lært at leve dine værdier i stedet for blot at tænke dem.

Protreptikeruddannelsen er ikke en let uddannelse – du udfordres og kommer på en ganske særlig rejse ind i, hvem du er.

Du vil blive udfordret – og det er ikke altid rart, når du får øje på noget af det, du har gemt for dig selv. Men det er dét, der skaber det store udviklingspotentiale – og vi er klar til at støtte dig på din dannelsesrejse.

Det filosofiske lederskab bliver efterspurgt mere og mere. Mange virksomheder og organisationer kan se, at der skal mere til end måltal og hurtighed – og det filosofiske lederskab giver noget mere og andet.

En leder, der har en filosofisk tilgang, skaber plads til refleksion, fællesskab, trivsel og menneskelighed. Tillid og ansvar.

Du kan læse mere om protreptikkens betydning for organisationen her.

Protreptik i organisationen

CITAT AF OLE FOGH KIRKEBY

“Den vise er en beskeden protreptiker. Uden bedre viden og uden spor af nidkærhed eller selvretfærdighed.

Han stiller sig selv til rådighed for det andet menneske i dettes arbejde på at tydeliggøre sig selv og blive “herre i eget hus”.

Han tror på at vi kan finde hinanden i ægte fælles menneskelighed, fordi vores ord og de værdier som de indeholder, har denne klangbund”

– Ole Fogh Kirkeby

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG