ÅRETS ZTRONG GENNEM ÅRENE

Hvert år omkring april måned uddeles der en pris, Årets ZTRONG. Til fejringen inviteres protreptikere, nære samarbejdspartnere og nære kunderelationer.

 

Kriterierne for at blive tildelt prisen Årets ZTRONG er, at der:

– Udvises et særligt talent for lederskabet

– Ageres professionelt, kvalitetsorienteret, værdiskabende og meningsskabende – da det læner sig op af ZTRONGs værdier

– Gøres noget ganske særligt for fællesskabet

 

Vinderen af prisen udvælges af Maibritt Isberg Andersen.

PRISMODTAGERE

2024: Mikael Skak Pedersen, leder

2023: Allan Ohms

2022: Lotte Büchert, rektor, Slagelse Gymnasium

2021: Helle Andrea Pedersen, ledende ergoterapeut, Region Sjælland

2020: Ole Fogh Kirkeby, CBS

2019: Allan Jensen, leder af Fonden Det Private Botilbud

2018: Guli Werther, Klyngeleder, Københavns kommune

2017: Henrik Nielsen og Rico Strate, ejere af Malerfirmaet Nielsen & Strate

2016: Helle Olsen og Peter Christensen, direktører AD Control

2015: Karen-Marie Heltoft, souschef og John Eriksen, forstander, Toften

2014: Claus Eskildsen, virksomhedsleder, Kongelyset Slagelse Kommune

2014: Ole Fogh Kirkeby, dr. phil. ved CBS, Ærespris

2013: Bitten Beyer Kirsch, virksomhedsleder, Slagelse Kommune

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG