Hvad er protreptik?

Protreptikken er et 2500 år gammelt dialogkoncept – men hvad er protreptik og hvorfor har det relevans for dit lederskab?

Det er en klassisk samtaleform, der stammer fra det antikke Grækenland. Her blev den blev brugt på de ledelsesakademier, der uddannede både politiske og militære ledere. Protreptikken bygger på tanker af Sokrates, Platon og Aristoteles og er en videreudvikling af retorik, filosofi og argumentationslære, der lægger vægt på logos, etos og patos. Der samtales om begreber eller værdier, og dialogholderen udfordrer den anden, så der opstår nye refleksioner og erkendelser. Samtalen ender ikke med en konklusion, men samtalen afrundes med et spørgsmål som kan forløse samtalepartneren.

En grundlæggende tanke er, at lederen skal udvikle sig som menneske, før han kan udvikle sig som leder.

Netop dén tanke er så vigtig for den nye tids ledere. Du skal turde bruge dig selv i dit lederskab – og du skal turde lade dine egne masker falde og kigge dybt i dig selv. Kun på den måde kan du lære dig selv at kende, og kun på den måde kan du lede andre.
Ledere der lykkes i dag vil det filosofiske lederskab.

Menneskelige perspektiver

Dannelsen var vigtig i det antikke Grækenland, og de menneskelige perspektiver havde høj prioritet. Sådan er det også inden for ledelsesudvikling i dag og i fremtiden. Noget, der står i skarp kontrast til de seneste årtiers fokus på tempo og new public management tankegangen.

Ordet protreptik kommer fra det oldgræske protreptikos, der er dannet af pro og trepein, som overført betyder “at vende et menneske mod sig selv”. I den protreptiske samtale holdes spejlet op, og protreptikeren får dig til at se dig selv og dine grundholdninger, basisværdier og din egen væremåde. Du bliver konfronteret med dig selv og “tvinges” til at forholde dig til den, du er.
Det er en besindelsespraksis, hvor den enkelte konfronteres med, hvad hun vil med sit liv som leder og som menneske.
Når du bliver protrepteret, får du en helt særlig mulighed for at afsløre selvbedrag, at opnå ny indsigt og erhverve ny visdom.
Din øgede bevidsthed om, hvem du er, tydeliggøres og mærkes i dig.

Hvorfor er protreptik relevant?

Vi lever i en tid, hvor vi søger hurtige svar. På alting. På arbejdspladsen, i privatlivet, i samfundet. Alle steder er der en søgning mod hurtighed og hurtige svar. Også i forhold til væsentlige temaer og store spørgsmål.

Modsat fornemmer jeg en stigende længsel efter at tænke mere grundigt. At tænke langsomt. At reflektere, også i et fællesskab. Men det er svært, i en tid hvor ”hurtighed” netop er en værdi, der styrer vores tanker og handlinger.

Derfor har vi brug for metoder, der kan hjælpe på vej til det, ikke kun for din skyld og fællesskabets skyld, men for at tilgodese fællesskabet og hele organisationen.

ALT OM PROTREPTIK

Protreptik er et filosofisk dialogorienteret samtaleredskab. Det gør dig klogere på dine egne og fællesskabets værdier. Protreptik blev brugt til at skabe visdomsfulde ledere for mere end 2.500 år siden.

HVAD ER PROTREPTIK?

Ordet protreptik kommer fra det oldgræske protreptikos, der er dannet af pro- og trepein, som betyder at ”vende sig om mod” eller at ”dreje sig mod”.

HVAD KAN JEG MED PROTREPTIK?

Under den protreptiske uddannelse vil du erhverve et metodestærkt samtaleredskab, som får den anden til at reflektere og erkende på et dybere niveau.

HVORFOR ER PROTREPTIK VIGTIGT?

Fordi det gavner kollegaer, organisationen og lederskabet. Det handler om en nærværende tilstedeværelse i samtalen. Vi skal beslutte, men det er også vigtigt at skabe et rum til refleksion, der hvor vi i fællesskabet bliver klogere på hinanden.

UDVID DIN HORISONT SOM LEDER

Vil du vide mere om protreptikeruddannelsen?

 

Læs mere

Coaching eller protreptik?

Selvom både coaching og protreptik bygger på dialoger, er der stor forskel på de to tilgange.

I 1970’erne begyndte begrebet coaching at opstå i forskellige forbindelser i sportens verden. Det at have en coach, som hjalp idrætsudøveren med at præstere sit ypperste og opnå sine ambitiøse mål, begyndte at få stor betydning.

I dag er coaching udbredt i hele verden. Men målet med coaching er et helt andet end målet med protreptikken.

Hos en coach vil du få hjælp til at løse et konkret problem eller opnå et specifikt mål. Coaching vil hjælpe dig med at nå dit mål med blandt andet målsætning, handlingsplaner og deadlines. Problemet løses.

Protreptikken er meget anderledes. Når du bliver protrepteret, vil du opleve, at vi arbejder med værdier og begreber – det hele handler om at opnå ny indsigt gennem refleksion. Nogle gange vil du gå uforløst fra dialogen – på den måde fortsætter refleksionerne og dermed også udviklingen efter samtalens afslutning.

Hvordan virker protreptikken?

Ole Fogh Kirkeby beskriver, hvordan den protreptiske metode hjælper dig til at lære dig selv bedre at kende:

”… den måde, hvorpå et menneske bruger ord om sig selv, afslører, hvem det er. Denne identitet består i den måde, hvorpå den enkelte gør det almene konkret, dvs. den måde, hvorpå vedkommende gør værdier virkelige i sit liv, og gennem hvilke ord. Da den anden kun kan svare ved at konsultere sin erindring, viser personen øjeblikkeligt sin erindringspraksis, de spor og linjer, som vedkommende trækker gennem sit liv. Men disse spor og linjer træder ikke primært frem som personens historie i form af en grundfortælling, men derimod i form af et katalog af betydninger. Ligesom de prik-til-prik-tegninger, som børn løser ved at konstruere en figur, når de trækker en linje mellem en række punkter. Til sidst dukker en fysiognomi op. I protreptikken er den blot ikke fysisk, men mental.”

Ole Fogh Kirkeby, 2020

Et katalog af betydninger – er det ikke lige præcis den slags, vi har brug for i forhold til afklaring og udvikling i vores liv og organisationer?

Er det ikke lige præcis den slags, der kan få os til at reflektere og ændre på det mismatch, der er i mange organisationer mellem de ønskværdige værdier, der ligger pænt beskrevet i en skuffe, og de levede værdier, der reelt styrer vores organisationer? Eller når vi gerne vil et andet sted hen? Også i vores liv?

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG