Den protreptiske redskabskasse

Redskabskassen er målrettet dig, som er i gang med protreptikeruddannelsen.
Når du udøver protreptiske samtaler, kan du med fordel anvende de redskaber, som ZTRONG har udviklet. Det kræver kendskab til ZTRONGs protreptiske metodik for at kunne bruge og benytte sig af disse redskaber.

 

Forberedelse til den protreptiske samtale, når du skal lære protreptik eller er under uddannelse til protreptiker.

 

Skemaer til forberedelse af den protreptiske samtale:

udfyldt skema, som er et tænkt eksempel, du kan lære af.

tomt skema, som du kan printe og udfylde, når du planlægger din protreptiske samtale.

 

Her finder du andre nyttige redskaber til arbejdet med protreptik:

Tjeklisten er et redskab til feedback og læring, således at du kommer omkring teorielementerne i den protreptiske samtale.

Etymologisk oversigt giver dig et overblik over ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab med andre ord.

Hvis du har brug for at dykke yderligere ned i etymologien, kan du finde mere information hos Almen Sprogforståelse her.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG