Protreptik hos ZTRONG

Én ting er at lære noget nyt – noget andet er at bruge det.

Kender du det? Du har været på kursus eller til undervisning, og du kan mærke, hvordan du er fyldt med inspiration og virkelyst. Underviseren har fortalt passioneret om et emne, og i morgen skal du ud og bruge det i virkeligheden. Det vil ændre din ledelse. Du glæder dig.

Men selvom du virkelig prøver, er det svært. Af en eller anden grund ender du alligevel med at fortsætte i den gamle, velkendte stil. Og allerede ugen efter har du igen glemt tanken om at prøve at ændre på noget. Sådan går det desværre tit.

Det er svært at ændre på vores praksis, og det skyldes to forskellige forhold.

Det ene er, at personlig udvikling ikke sker på et øjeblik – det kræver hårdt arbejde. Og udvikler vi os ikke som mennesker, sidder vi fast. Det andet er, at det er svært at omsætte teori til praksis.

 

Protreptikeruddannelsen hos ZTRONG

Netop dét er et af udgangspunkterne for protreptikeruddannelsen hos ZTRONG. Vi har en helt unik uddannelse med en praksisnær hands on-tilgang, der gør det let for dig at bruge protreptikken i praksis. Du får nemlig mulighed for at øve og ændre din praksis, allerede mens du er på uddannelsen – så du er sikker på, at protreptikken faktisk kommer til at ændre din hverdag som leder.

På uddannelsen får du også 10 individuelle samtaler med underviserne, hvor du selv protrepteres – og derefter byttes rollerne om, så du er den, der protrepterer. Det giver dig ikke bare mulighed for at lære metoden indgående at kende – du får også massiv selvindsigt i dig selv.

På uddannelsen er der 6 hele kursusdage, hvor du er sammen med højst 7 andre studerende og næsten altid 2 undervisere. Det gør vi for at sikre, at du har de bedst mulige vilkår for at fordybe dig i læring og refleksion.

Vi vil udfolde den protreptiske teori, som vi demonstrerer og øver, men vi vil også træne i at bruge protreptikken i gruppedynamikker. Og så arbejder vi med kreative redskaber: Musik, farver, dyr, kunst, maling, ler, samtalekort, billeder og meget mere. Vores uddannelse læner sig ind i ph.d. Poula Helths aktionsforskning, fra 2018.

Som en del af uddannelsen skal den studerende træne 14 protreptiske samtaler og 2 gruppesamtaler. Dette dokumenteres med et særligt lærings– og evalueringsredskab.

Du skal læse en del faglitteratur i løbet af uddannelsen – og før hver uddannelsesdag er der særlige forberedelsesopgaver, du skal have udført.

Under hele uddannelsesforløbet spørger vi ind til, hvordan den protreptiske samtalemetode kan benyttes i lederskabet. Det gælder også i undervisningen – for hvordan implementeres den protreptiske praksis bedst i organisationen?

Har du fået lyst til at blive protreptiker?

Du kan finde alle de relevante informationer om protreptikeruddannelsen hos ZTRONG via knappen nedenfor.

Uddannelsen er godkendt af Ole Fogh Kirkeby

Maibritt Isberg Andersen, ejer af ZTRONG, har siden 2012 tilbudt protreptikeruddannelsen. Hun har selv udviklet og opbygget konceptet, der er certificeret og blåstemplet af mig, professor, dr.phil. Ole Fogh Kirkeby, genskaber af protreptikken.

Certificeringen dokumenteres med et underskrevet eksamensbevis.

Protreptikken beror på det ypperste indenfor filosofisk tænkning, dialogisk begivenhedsopfattelse, retorik og eksistentiel psykologi.

I lyset af at det filosofiske lederskab aldrig har været mere aktuelt end nu, er denne protreptikeruddannelse formodentlig den mest relevante lederuddannelse, der udbydes i DK i dag.

Det er en praksisorienteret lederuddannelse, som har et stærkt fokus på, hvordan lederen benytter protreptik i sit lederskab og i sin organisation. Dens baggrund er reflektorisk og eksistentiel dybde, ægte menneskeforståelse og virkeliggjort empati.

Det er derfor intet under, at så mange individer søger til Maibritt, til hendes person og til hendes uddannelse.

Undertegnede, Ole Fogh Kirkeby, har undervist Maibritt med henblik på en certificering, men har også siden 2010 samarbejdet med hende omkring udviklingen af protreptikken. Jeg virker også som den eneste censor på uddannelsen og deltager bl.a. som foredragsholder i det faglige fællesskab omkring protreptikken.

Maibritt har tilegnet sig protreptikken på imponerende vis. I hele det univers af værdier, der ligger bag menneskers viljer, motiver, ønsker, drømme og håb, færdes hun hjemmevant. Ikke kun som protreptiker, men også som underviser.

Maibritt mestrer en meget vanskelig ting: at gøre filosofien praktisk. Det er min oplevelse, at Maibritt formår at forløse det andet menneske. Hun er en usædvanligt kompetent udøver af protreptikken, og det skyldes ikke mindst, at de ting, hun har været igennem i sit liv, har modnet hende og forberedt hende til at modtage andre mennesker på en helt unik måde.

Intet menneskeligt er hende fremmed. Hun træder dermed frem som en moden, ja, en vis vejleder, som kan bistå andre i at finde sig selv, om det er som medarbejder, leder eller ”blot” som menneske.

Med andre ord, hvad vi har at gøre med, når vi siger ”ZTRONG”, er et unikt menneske med et unikt uddannelsestilbud.

Ole Fogh Kirkeby, professor, dr.phil.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG