ACV logo

Martin Skydsgaard – Områdeleder
“Intro protreptik” var rejsen til den protreptiske verden, den blev indledt med et kursus i lederudvikling. Maibritt Isberg Andersen gør med sin professionelle tilgang og erfaring kurset spændende, grundigt og fagligt.

Kurset lægger op til, at man som leder, via mesterlære og teoretisk læsning, kan udvikle sine lederevner og ”lykkes” i sit lederskab via en filosofisk og dialog-orienteret tilgang til sine medarbejdere. En tilgang hvor man lærer det andet menneske at fordybe sig i sig selv.

Protreptiske samtaler: I de protreptiske samtaler udviklede jeg mine værktøjerne yderligere, og jeg fik god mulighed for at øve og træne samt arbejde målrette i den protreptiske verden. En mere intens undervisning, hvor jeg sammen med Maibritt kunne udvikle mine teknikker.

Uddannelsen til protreptiker: I uddannelsesforløbet blev niveauet væsentligt hævet, og de værktøjer, jeg havde lært at bruge, blev yderligere finpudset. Forløbet blev mere og mere tilrettelagt til mig som protreptiker, hvilket klædte mig godt på som kommende protreptisk coach.

En eksponentiel proces der målretter og uddanner. Protreptikkens verden har udviklet mit ledelsesunivers, og har i højre grad givet mig en selvindsigt som menneske.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG