Ole Fogh Kirkeby - CBS logo

Dr. Phil. Ole Fogh Kirkeby
anbefaler ZTRONG

Jeg har kendt Maibritt Isberg Andersen siden 2010. I denne periode har hun gennemgået en rivende udvikling, som menneske, som entreprenør, coach, terapeut og ikke mindst protreptiker. Disse aktiviteter har hun alle samlet i sit firma ZTRONG, og manifesteret i et snart fyldigt forfatterskab.

Maibritt har udviklet sine dialogiske egenskaber, sin empati og det filosofiske begrebsapparat, der udgør grundlaget for den analytiske vurdering af et menneske, til et imponerende niveau. Hun har formået at forme sin menneske opfattelse således, at den ikke blot åbner op mod den anden, men gør den anden fri ved at skabe muligheden for en virkeliggørelse af sig selv, der sprænger ethvert dogme og enhver forudfattet indstilling, og løsner klientens binding til destruktive billeder og begreber.

Maibritt har været en vigtig drivkraft i udviklingen af den protreptiske dialogkunst i Danmark. Hun har formået at opfordre, opmuntre og inspirere sine klienter til at tage deres liv alvorligt. Dette er sket gennem et konsekvent og mange dimensionalt fokus på værdier, på deres kognitive og følelsesmæssige indhold, og på deres omfang i forhold til handlekraft og forandringsvilje, samt på den eksistentielle tyngde som de kan bringe ind i livet. Maibritt har simpelthen lært sine klienter at se værdiernes betydning i deres liv. Maibritts praksisnære protreptiske lederuddannelse har fået stor betydning som inspiration til et mere refleksivt, humant og idébevidst lederskab.

Jeg vil varmt anbefale hende som protreptiker, eksistentiel lærer, og filosofisk supervisor.

Venlig hilsen

Ole Fogh Kirkeby

Dr.phil, professor emeritus

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG