Ole Fogh Kirkeby - CBS logo

ZTRONG anmeldelse af
Dr. phil. Ole Fogh Kirkeby

Maibritt Isberg Andersen har under den protreptiske uddannelse, som hun har gennemgået hos mig, dokumenteret følgende:

  1. En eminent evne til at fornemme et andet menneskes mentale situation, og til med stor varsomhed at forløse den gennem samtalen. Hun kan bringe det uudsigelige op til talens tærskel og give den anden mulighed for at møde sig selv i det, hun giver ham ret til at sige.
  2. Det protreptiske adelsmærke, symmetrien i dialogen, dette, at protreptikeren ikke kun bringer sig selv ind i samtalens rum, og medformer dette rum, men også sætter sig selv på spil, vover sig selv, har jeg ikke set tidligere i en sådan intensiv form hos nogen anden.
  3. Empati og intuition forenes hos Maibritt med det skarpe intellekts evne til at fastholde en eksistentiel problematik. Hun formår den protreptiske metode, at ”kredse om” og ”indkredse” et psykisk centrum, og med sit talent for at spørge til det egentlige uden at overskride den andens autonomi, tilskynder hun ham til befrielse og forsoning med sig selv.
  4. Det møde, som protreptikken sigter mod, hvor der skabes en fælles midte, noget, der overskrider de samtalendes individuelle univers, er Maibritt i sjælden grad i stand til at få til at ske. Det er i dette møde, at forvandlinger sker.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG