Henrik-Kronborg-Olsen

Anbefaling af ZTRONG’s protreptikeruddannelse

Jeg vil gerne starte med kraftigt at understrege, at denne uddannelse ikke er en almindelig uddannelse i konventionel forstand og ikke er som jeg tidligere har oplevet uddannelser!

Ordet “uddanne” har sine rødder i “educere,” hvilket betyder at “bringe ud, føre frem,” fra den proto indo-europæiske rod *deuk- “at føre”.
Det er i denne kontekst, at begrebet “uddannelse” får en ny betydning for mig i forhold til ZTRONG’s protreptiker uddannelse; en blid og nænsom vejledning, der fører mod noget smukt. “Educare” et begreb, der også er forbundet hermed, handler om sindet, at “trække ud” eller “udfolde sindets kræfter.” Gennem denne uddannelse er jeg nænsomt blevet vendt mod og har genopdaget en glemt del af min sjæl, hvilket har givet mig mod til at arbejde med mine værdier. Jeg har dermed opbygget et stabilt værdifundament, en grundpille, der giver mig mulighed for at lede mine medarbejdere i en mere phronetisk retning. Ud over dette har jeg også fået modet til at udforske en fortrolig “skyggeside” af mig selv, og jeg er dybt taknemmelig over for Maibritt for hendes støtte og vejledning i denne proces.

En særlig tak rettes mod alle underviserne på holdet – Katarina, Karin og Maibritt.
Hver af jer er fantastisk på jeres helt unikke måde, og jeres magi har beriget denne uddannelsesrejse. Jeg takker jer fra hjertet for jeres kærlighed, engagement og indsigt, der har gjort denne rejse endnu mere meningsfuld.

Denne uddannelse har ikke kun formet mig intellektuelt, men den har også berørt mig dybt på et personligt plan.
Den har været en rejse mod det smukke, et møde med min sjæl og en udforskning af min egen skyggeside.
Jeg står nu ikke bare som et uddannet individ, men som en person med et forankret værdifundament, mod til selvudfoldelse og en taknemmelighed overfor dem, der har delt denne rejse med mig.

Henrik Kronborg Olsen
– Afdelingsleder

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG