Henrik-Kronborg-Olsen

Filosofiske samtaler

Jeg stiftede bekendtskab med Maibritt igennem min deltagelse i det Protreptiske LEDERNETVÆRK, etableret af ZTRONG. Da mit speciale på diplomuddannelsen har en filosofisk kant med blandt andet protreptikken som prisme, har jeg valgt at søge vejledning ved Maibritt. Dette i håb om at blive vendt mod det væsentlig i mit lederskab. Iflg. Søren Kierkegaard handler filosofi om det levede liv og en forholden dertil. Hvordan skal jeg kunne lede andre mod de væsentlige værdier i deres liv, hvis jeg ikke forholder mig til mine egne.

 

Allerede ved første samtale fik Maibritt belyst nogle helt eksistentielle grundværdier i mit lederskab (kongespejlet). Hun fik skabt en speciel begivenhed, hvor protreptikkens magi fik lov at blomstre.

 

Jeg kan kun varmt anbefale Maibritt. Hun er en fremragende, empatisk, filosofisk coach og samtidig en yderst professionel sparringspartner. Maibritt har min største respekt – både menneskeligt og fagligt.

 

Henrik Kronborg Olsen

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG