Ravn IT logo

Torben og Henrik Ravn – Direktører
Ravn IT er en virksomhed i vækst, og vi har altid fokus på at udvikle os og blive endnu bedre. Til det ønskede vi et kvindeligt modspil og sparringspartner i den meget mandsdominerede IT-verden. Derfor kontaktede vi ZTRONG v/Maibritt Isberg Andersen i 2008.

Ravn IT har bevidst fravalgt en professionel bestyrelse, og det er derfor vigtigt for os at samarbejde med andre kompetente ressourcer, der kan fremprovokere nye og måske tiltrængte tiltag. Og vi har flere gange gjort brug af coachingforløb til at løse konkrete opgaver og sikre fremdrift i virksomheden. Ravn IT har også brugt Maibritt som tovholder i udvikling- og formulering af vores værdier i Ravn IT, som nu anvendes målrettet til at skabe teamånd og sikre fælles mål.

Tiden hos Maibritt er også et fortroligt frirum og en pause i hverdagen, hvor vi kan tænke store tanker og fokusere på at sætte nye mål for Ravn IT.

Som coach er Maibritt meget empatisk og altid velforberedt. Maibritt har en unik evne til at motivere og sætte scenen, hvorpå vi selv kommer på idéerne og finder konkrete løsningsforslag. Maibritt er også inspirator for flere af vores medarbejdere, som har haft stor gavn af et personligt coachingforløb, hvor den enkelte medarbejders udgangspunkt har sat dagsordenen.

Der er ingen tvivl om, at Ravn IT’s brug af ZTRONG har skabt store resultater; både personligt for både ledelse og medarbejdere og ikke mindst for Ravn IT som virksomhed.

Vores rejse med Maibritt slutter ikke her; vi vil fortsat komme hos Maibritt for at fortsætte udviklingen af Ravn IT. Vi kan på det varmeste anbefale andre virksomheder at samarbejde med ZTRONG.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG