SlagelseGymnasium logo

Lotte Büchert – Rektor på Slagelse Gymnasium
Jeg mener, at man som leder er forpligtet til at være i kontinuerlig udvikling med sig selv, for at sikre at den organisation man arbejder i og for ikke mister pusten og går i stå. Jeg efteruddanner mig derfor hver andet år og efter et år med pandemi, nedlukning, hjemmearbejde, masser af gåture med plads til refleksion, så kom tidspunktet, hvor jeg måtte i gang med protreptikken.

Det er en lederuddannelse, men for mig er det blevet en ny måde at forstå livet på. Protreptikken lever i mig og jeg bruger den hele tiden både i mit arbejds- og privatliv.

Det er blevet min livsfilosofi.

Hos Maibritt Isberg Andersen, ejer af ZTRONG, fik jeg en indføring i filosofiens verden og de store spørgsmål i livet. Uddannelsen er praksisnær for man får undersøgt sine egne værdier gennem protreptiske samtaler og at man også selv skal protreptere andre er en gave fordi man hele tiden lærer nyt og hele tiden blev klogere på sig selv.

Jeg fik stillet skarpt på, om der er overensstemmelse mellem det jeg siger og det jeg gør.

Det er udfordrende og skaber en kontinuerlig refleksion fordi jeg har lært mig selv at kende på en ny og anderledes måde end tidligere.

Jeg tør godt sige nu, at jeg er blevet ”herre i eget hus” som filosof, ledelsesteoretiker og forfatter Ole Fogh Kirkeby siger. At blive ”herre i hus” giver pondus og en ny form selvværd som jeg ikke tidligere har oplevet.

Desuden har jeg fået opøvet evnen til at lytte og jeg har fået modet til at være stille og holde lange pauser i en samtale. Stilheden har givet mig et helt nyt værktøj i samtalen med medarbejdere og elever som får tid til at reflektere over de sagte ord. Pausen og stilheden er for mig noget af det stærkeste ved protreptikken.

Når man har uddannet sig til protreptikker, så kommer der et nyt mål i livet og det er få bredt denne livsfilosofi ud i hele organisationen, og det arbejder jeg nu på nu gennem efteruddannelse af ledelsesteamet, protreptiske MUS- samtaler samt scholérum med eleverne.

Jeg er overbevist om, at protreptik vil blive en del af morgendagens lederes efteruddannelse, for i en mere og mere kompleks verden som til stadighed kræver, at vi tager socialt ansvar samt at vi handler etisk og moralsk korrekt, så er det nødvendigt at kende sig selv og sine egne værdier som leder – altså at være “herre i eget hus”.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG