Movia

Peter Jensby Lange – Forretningspartner og chefkonsulent
For mig er ZTRONGs protreptiske netværk et åndehul i en travl hverdag, hvor jeg sammen med ligesindede kan dyrke min passion for protreptik og filosofi. Og jeg kan kun give det mine varmeste anbefalinger. Jeg skal deltage igen i 2016. Netværket består af 20 ledere, hvor de fleste har studeret protreptik, eller er i gang med det, hos Maibritt Isberg Andersens ZTRONG.

Vi mødes fire gange om året i flotte og hyggelige rammer på Kragerup Gods. Hvert møde begynder med et inspirerende oplæg eller foredrag af en ekstern person. Indtil videre har vi haft stor fornøjelse af at høre Flora Eriksen fra Mindfulness Akademiet, Michael Stig Ørbech og senest Steen Hildebrandt. Senere på året skal vi møde Michael Højlund Larsen.

Efter oplægget spiser vi middag på godset og reflekterer sammen om det oplevede. Så kommer turen til, at én fra netværket “videndeler” og fortæller om sin egen brug af protreptikken. Sidst havde jeg fornøjelsen af at fortælle om, hvordan jeg er blevet skolet i protreptikken via min masteruddannelse i Business coaching. Det var dejligt at kunne dele det med gruppen. Efter videndelingen splitter vi op i små grupper, hvor vi øver os i at samtale protreptisk.

Ved siden af det officielle netværk skiftes vi til at arrangere “private” netværk, hvor der er endnu mere tid til at dyrke protreptikken. I år slutter netværket af med en tur til København, hvor vi guides rundt i “Kierkegaards fodspor”. Det bliver spændende!

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG