Protreptisk ledernetværk

Savner du inspiration, fællesskab, netværk og faglig fordybelse? Et fællesskab, hvor du kan holde dine kompetencer ved lige og blive endnu dygtigere?

 

Deltag i et stærkt ledernetværk med andre indsigtsfulde ledere, som er uddannet protreptikere, og andre ledere med interesse for filosofi og protreptik. Vi er 20 mennesker, som mødes fire gange årligt med spændende foredragsholdere, som på hver deres måde beriger os i det filosofiske lederskab. Der er tilknyttet en facilitator, som er uddannet protreptiker, og hendes opgave er også at sikre videndeling, spændende samtalegrupper og protreptiske udfordringer. Netværket er et yderst værdifuldt fællesskab for dig som leder, som du målrettet kan gøre brug af i dit lederskab og i din organisation.

 

Fælles studietur

Hvert år tager vi på en fælles studietur for København og Slagelse ledernetværk, hvilket skaber nye synergimuligheder og yderligere filosofisk viden.

ZTRONGS REFERENCER

Udpluk af ZTRONG's referenceliste i forbindelse med coaching og protreptik hos ZTRONG