Årets ZTRONG 2024

12 april 2024 Ingen kommentarer

ZTRONG dagen d. 11.4.2024

Hvert år omkring april måned uddeles der en pris, Årets ZTRONG. Til fejringen inviteres protreptiker, nære samarbejdspartnere og nære kunderelationer til en begivenhed.

Kriterierne for at blive tildelt prisen Årets ZTRONG er, at der:

  • Udvises et særligt talent for lederskabet
  • Ageres professionelt, kvalitetsorienteret, værdiskabende og meningsdannende – da det læner sig op af ZTRONGs værdier
  • Gøres noget ganske særligt for fællesskabet

Vinderen af prisen udvælges af Maibritt Isberg Andersen. Hun siger, at valget på Mikael Skak Pedersen faldt let, da vinderen af årets pris skulle findes.

Det at tage protreptikken ind til sig som menneske for derefter at udleve det som et ledelsesredskab, er stort. Det at implementere det i organisationen, få det til at leve, ikke kun i ledergruppen, men også i på medarbejder plan, er stort i fællesskabets navn.

Det er præcis det Mikael har gjort med protreptikken og det er et stærkt lederskab han her demonstrerer. Det er med stor fortjeneste at Mikael nu er Årets ZTRONG.

Prismodtagere:

2024: Mikael Skak Pedersen, leder

2023: Allan Ohms, Advokat

2022: Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium

2021: Helle Andrea Pedersen, ledende ergoterapeut, Region Sjælland

2020: Ole Fogh Kirkeby, CBS

2019: Allan Jensen, leder af Fonden Det Private Botilbud

2018: Guli Werther, Klyngeleder, Københavns kommune

2017: Henrik Nielsen og Rico Strate, ejere af Malerfirmaet Nielsen & Strate

2016: Helle Olsen og Peter Christensen, direktører AD Control

2015: Karen-Marie Heltoft, souschef og John Eriksen, forstander, Toften

2014: Claus Eskildsen, virksomhedsleder, Kongelyset Slagelse Kommune

2014: Ole Fogh Kirkeby, dr.phil. ved CBS, Ærespris

2013: Bitten Beyer Kirsch, virksomhedsleder, Slagelse Kommune

Om Mikael Skak Pedersen 

Mikael Skak Pedersen, årets ZTRONG, protreptik, filosofi, ledelse

Mikael Skak er grunduddannet som folkeskolelærer, men har også læst teologi på KU samt en del af mejeringeniør studiet på Landbohøjskolen. Mikael fik dog ret hurtigt smag på ledelse og blev selvstændig med firmaet Mi-su kommunikation som et ledelses- og konsulentfirma i år 2000. I 2003 blev Mikael derefter initiativtager og senere leder til den fondsdrevne organisation Jabes, som drev en større institution for unge anbragte.

Mikael blev prismodtager af Fælleskabssprisen 2015, indstiftet af statsminister Mette med initiativet “Flygtningevenner i Borup”. “Jeg er stadig optaget af at vi som land og som enkeltindivider, bør være noget særligt for de mange mennesker der kommer til Danmark og som ønsker med deres arbejdskraft og person at medvirke konstruktivt til at vedligeholde og opbygge vores velfærdssystem. Mange varme hænder i Danmark har en anden etnicitet end dansk og er afgørende for at drive pleje og omsorg sektoren”

Efter en omdiskuteret mediesag om Jabes blev Mikael og bestyrelsen renset for alle anklager og Mikael blev kort derefter ansat som Forstander på Døgndiamanten, Næstved kommune, hvor han har været i knap 10 år.

I dag er Mikael ansat som Tilbudsleder på et bosted for voksne. Undervejs blev Mikael kandidat i offentlig ledelse og fik dermed en Master i offentlig ledelse fra CBS MPG. Mikael blev her initiativtager til MPG Alumner, som har til formål at samle et netværk af de ca. 1000 offentlige ledere, der også har taget en master uddannelse på CBS. På masterstudiet stiftede Mikael først gang bekendtskab med Ole Fogh Kirkeby og blev eksamineret i Protreptik på CBS.

“Jeg blev optaget af offentlig ledelse og ledelse i det hele taget. Der er desværre meget ledelse der kunne være bedre og mange ledere står stadig uden det rette ledelsesværktøj, som det kræver at drive ledelse. Det gælder både i den private og offentlige sektor. Jeg mener at Protreptikken, som jeg i daglig tale omtaler som “samtalekunst”, kan være en stor hjælp til at højne ledelseskompetencen og et meget brugbart redskab til at fremme dialog i dagligdagen. Den gode dialog og efterfølgende refleksion om egen praksis og liv er vigtig. Det vil jeg gerne bidrage til og jeg synes uddannelsen og netværket som Ztrong tilbyder gør det meget praksisnært og anvendeligt som et brugbart og nyttigt ledelsesværktøj”

Mikael er også en meget aktiv mand i bestyrelser og foreningssammenhæng og går op i sundhed og velvære for den enkelte. Således er Mikael udøvende instruktør i Førstehjælp og instruktør i Dykning.

“Jeg tror på betydningen af et liv kan leves på mange måder, men leves bedst ved en kombination af et fokus på ånd, sjæl og legeme” og som teologen og filosoffen Søren Kierkegaard siger “ Livet skal forståes baglæns og men må leves forlæns”

Mikael Skak blev eksamineret som protreptiker gennem ZTRONG i efteråret 2023.

”Mødet med protreptikken i ZTRONG sammenhæng og det nære praksisfelt der bliver undervist i af de dygtige og erfarne undervisere, har givet mig personligt rigtig meget. Jeg har oplevet et nyt fokus på det at være “herre i eget hus” og er blevet beriget med indsigt i mit eget liv og i min ledelsespraksis. En virkelighed som den teoretiske Master uddannelse ikke afdækkede. Jeg bruger det dagligt og særligt “phronesis begrebet” er jeg optaget af – “at få fri hals” som individ, men også medvirke til at andre bliver nysgerrige på deres eget liv og ledelsesgerningen er spændende!”

”Jeg er meget beæret og ydmyg over at blive nomineret og valgt som “Årets protreptiker”. Jeg har mødt så mange spændende og kompetente mennesker i ZTRONGs ledernetværket og på uddannelsen, at jeg slet ikke forstår at jeg blev den der skal modtage denne fornemme pris i 2024. Jeg vil sætte en ære i at værne om “ZTRONG prisen” det næste år og fortsat udbrede kendskabet til samtalekunsten inden for de ledelsescirkler jeg befinder mig. ” siger Mikael Skak.

Her kan du læse hvad Byportalen har skrevet om årets ZTRONG.


 ZTRONG er en konsulentvirksomhed som er beliggende i Slagelse. Siden 2008 har virksomheden udviklet sig til at specialisere sig i den dialogorienteret filosofiske samtaleform – kaldet protreptik. Her arbejdes der med begreber og værdier, og formålet er, at få den anden til at forstå sig selv gennem samtalen. Her erkendes ofte nyt og derfor karakteriserer mange samtaleformen som en dannelsesrejse og et vigtigt redskab når man er leder.

Vi er i en ny tid og den kalder på det filosofiske lederskab, mere end nogensinde. Først menneske, så leder.

Maibritt Isberg Andersen tilbyder blandt andet protreptikeruddannelsen 4 gange årligt i København og Slagelse. Desuden tilbyder hun ledernetværk ligeledes i København og Slagelse. Den filosofiske supervision er nu mere efterspurgt end nogensinde, det er et redskab til at udvikle ledere og medarbejdere. Der er 10 konsulenter tilknyttet virksomheden.

www.ztrong.dk