Hvordan kan protreptik styrke lederen?

6 september 2022 Ingen kommentarer

– medarbejderen og dermed organisationen

Protreptik på arbejdspladsen
– Hvis du ikke i forvejen har besluttet dig for at banke dine medarbejdere på plads, ved at indtage rollen som den der står midt i manegen og dirigerer dine heste med hånden (Management = at ride heste til), kan du, hvis du tør, være et åndeligt fyrtårn. Hjælpe dine medarbejder til at opleve, at de har et meningsfyldt arbejde. Medarbejdere der oplever mening med livet og dermed også mening med arbejdet, kan udløse det som Morten Albæk beskriver som det 6. energiniveau.

Formålet med dette blog indlæg er, at give dig et indblik i, hvorfor protreptik er et godt ledelsesværktøj.
Hvorfor det at lederen kender sig selv – og erkender sig selv – kan føre til at medarbejderen oplever at have et meningsfyldt arbejde. Indlægget her kommer også ind på, hvordan du som leder kan benytte den protreptiske tilgang i din ledelse, og hvordan en medarbejder oplever protreptisk ledelse. Men også at inspirere dig til nye metoder i dit lederskab.

Du vil finde 2 interviews:

  • Et interview med leder Martin Skydsgaard.
    Han er tidligere områdeleder for Ungeområdet hos Autisme Center Vestsjælland. Her havde han 35 medarbejdere tilknyttet. Martin blev uddannet protreptiker hos ZTRONG i 2012 og bruger dagligt den protreptiske filosofi i sit lederskab.
  • Et interview med Kenneth Rasmussen, der var medarbejder hos Martin.

Kort om protreptik

Protreptik er et mere end 2.500 år gammelt filosofisk- og dialogorienteret coachingværktøj. Fra græsk oversættes protrepo til at ”vende sig om mod” eller at ”dreje sig mod”. Protreptikkens formål i samtalen er, at vende mennesket mod det, som er væsentligt for den enkelte og for fællesskabet.

Fakta boks 

”En medarbejder der føler mening med livet og ikke blot er tilfreds, er:

  • 5 gange mere produktiv
  • 90 % mere engageret
  • 40 % mere innovativ
  • Væsentlig mindre syg

” Morten Albæk, Erhvervsmand, professor og filosof.

Den protreptiske samtales formål er at gøre dig klogere på dig selv og gøre dig mere bevidst om dine normer, værdier og grundlæggende holdning til livet. Du får mere overskud, mening og handlekraft i dit liv. Kort sagt, handler protreptik om at få dig til at reflektere dybere og dermed opnå nye erkendelser. Dette gør dig til en bedre leder, fordi du kan udfordre dine omgivelser, og gøre dine medarbejdere til den bedste udgaver af dem selv. Præcis det som Morten Albæk efterlyser.

Protreptikkens dialogværktøj rummer bl.a. refleksion, ligeværdighed, ingen dagsorden, afsløre selvbedrag og det systemiske perspektiv, som betyder at man kan se sig selv udefra. Derudover er det eksistentielt at stille spørgsmål og både tage og give ansvar. Det er også tilladt at være kritisk og provokerende med en tilpas forstyrrelse.

Nye krav til ledelse

I dag skal lederen i højere grad se den enkelte medarbejder som et individuelt menneske med forskellige behov for, hvordan ledelse skal udøves. Ledelsesstilen skal tilpasses den enkelte og frigøre dennes fulde potentiale. For at være i stand til at mestre ledelse ud fra disse forudsætninger, er det nødvendigt hele tiden at udvikle sig selv og sit lederskab. I den kontekst er protreptik et fantastisk værktøj. Det giver en stærk selvindsigt, ændrer ledelsesmønstrene og giver rum til medarbejderne og deres individuelle behov.

Martin Skydsgaard fortæller: ”Noget af det vigtigste for en leder er, at han/hun har en refleksiv filosofisk tilgang til mennesket og til lederskabet, fordi det er noget der er bundet tæt sammen.”

At kende egne værdier og agere naturligt og selvsikkert, har stor betydning for Martins dagligdag som leder. Martin er ikke i tvivl om, at protreptik hjælper ham med, at holde fast i sine værdier. Martin spørger ofte sig selv: ”Hvad er det i mit lederskab der har værdi? Der arbejder jeg med nogle forskellige værdier for mit lederskab og prøver at perspektivere dem i forhold til hinanden.”

En undersøgelse foretaget af Pia Lauritzen phd. (2012) viser, hvordan ledere og medarbejdere stiller spørgsmål, når de selv må bestemme, hvem de vil spørge, og hvad de vil spørge om, at kun 3 % hhv. 2 % er hvorfor- og hvornår-spørgsmål, mens 23 % hhv. 29 % er hvad- og hvordan spørgsmål.
Det er ikke mange spørgsmål der bliver stillet på de danske arbejdspladser.

“Støtte kan være at skabe refleksion hos medarbejderen, så han selv finder sine egne svar.”

Protreptik er en måde at være i verden på, hvor man er nysgerrig og stiller spørgsmål, i stedet for at komme med svar. Martin fortæller, at han lærer sine medarbejder, at uanset hvor svært det kan være, så får de ikke noget svar. ”Det er ikke svar man skal give medarbejderne, det er ansvar”.
Med det sætter Martin fokus på, at medarbejderne har den viden der skal til for at løse opgaverne. For at medarbejderne tager det ansvar, er det vigtigt, at man som leder fra starten lærer sine medarbejdere at de ikke altid får et svar. Men de skal vide, at lederen står ved siden af og støtter, hvis der sker noget. Støtte kan være at skabe refleksion hos medarbejderen, så han selv finder sine egne svar.

Men hvordan oplever medarbejderne det så, at lederen ikke giver svar, men stiller spørgsmål og sætter refleksion i gang?

Kenneth fortæller, at han oplever, at Martin støtter til, hvordan protreptikken kan bruges i arbejdet. Martin får svagheder til at blive til styrker. ”Det er godt, at han stiller de her spørgsmål, så jeg kan se tingene på en anden måde”. ”Den måde at tænke på, gør at man ikke stresser så meget op”. ”Eks. på teammøder, hvor der er rigtig mange meninger, der er Martin god til at gøre opmærksom på, at vi i virkeligheden mener det samme, men siger det på forskellige måder.”

At holde fast i sine værdier som leder

I protreptik er der ikke et mål eller dagsorden for samtalen. For at kunne lede uden mål og dagsorden er det afgørende at medarbejderne er bevidste om, at både leder og medarbejder er på samme hold. Det må man ifølge Martin gøre medarbejderne opmærksomme på fra starten, for at kunne fordybe sig i processen i stedet for at have fokus på målet. Når du har fokus på processen i stedet for målet, får du mennesket med hele vejen, du taber ikke nogen. Har du fokus på målet, så mister du ejerskab og arbejder kun for målets skyld. ”Protreptik handler om, hvordan jeg som menneske rykker mig, hvad jeg brænder for og hvad der motiverer mig”.

Martin fortæller videre at ”Det bedste ved protreptik er de sejre man får”. Men han oplever også at det både går op og ned. ”Du kan komme helt op og peake på lykken”. Får man knækket koden og øvet sig rigtig meget, så det bliver en del af ens personlighed, så kan man lykkes som leder og mærker denne her enorme frihedsfølelse, som kommer gennem refleksion. Man skaber selv friheden og det er jo det, der er fantastisk og det er jo det, man kan gøre med protreptik, man kan skabe sin egen frihed og sin egen lykke. Det er meget stort.” afslutter Martin. Kenneth er enig ”Jeg er glad for den måde at lede på. Det giver frihed og så kan man få sig et rigtig godt meningsfuldt arbejde.”

Morten Albæk udtaler at ledelse, hvad enten det er af os selv eller andre, handler for om én ting: At sørge for at det liv, vi kigger tilbage på, ikke er et, vi fortryder. Med andre ord: At alle de valg, vi træffer gennem livet, træffes med udgangspunkt i, om de beriger det ene liv, vi lever, med mest mulig mening. Derfor har protreptikken rigtig meget, at byde ind med i forhold til nutidens ledelse.

Maibritt Isberg Andersen
CEO AF ZTRONG

Maibritt-img